Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

                    TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER

                    Temel motorik özellikler içeriksel yapısına göre beş (5) bölümde incelenmektedir.Bunlardan üç

                    tanesi ana,diğer ikisi ise tamamlayıcı özelliklerdir.     

                    1.Kuvvet

                    2.Dayanıklılık

                    3.Sürat

                    4.Esneklik (Hareketlilik)

                    5.Koordinasyon (Beceri)